Crime

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 2 Tháng Ba, 2020

Crime nghĩa là gì?

Crime nghĩa là tội phạm. Tội phạm là hành vi trái pháp luật bị nhà nước hoặc cơ quan khác trừng phạt. Thuật ngữ tội phạm định nghĩa đơn giản và được chấp nhận phổ biến, mặc dù các định nghĩa theo luật định đã được cung cấp cho các mục đích nhất định.

Cách phát âm tiếng Anh: Giọng Anh /kraɪm/; Giọng Mỹ /kraɪm/.

 
  • Thích bởi
Bình luận