Civil law

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 2 Tháng Ba, 2020

Civil law nghĩa là gì?

Civil law nghĩa là luật dân sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật, là tổng hợp những quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

Cách phát âm tiếng Anh: Giọng Anh /ˈsɪvl lɔː/; Giọng Mỹ /ˈsɪvl lɔː/.

 
  • Thích bởi
Bình luận