Arraignment

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 24 Tháng Hai, 2020

Arraignment nghĩa là gì?

Arraignment nghĩa là phán quyết; là một cách đọc chính thức của một tài liệu buộc tội hình sự với sự có mặt của bị đơn để thông báo cho bị cáo về các cáo buộc chống lại bị cáo. Để đáp lại sự buộc tội, bị cáo dự kiến ​​sẽ nhận được một lời bào chữa.

Cách phát âm tiếng Anh: Giọng Anh /əˈreɪnmənt/; Giọng Mỹ /əˈreɪnmənt/.

 
  • Thích bởi
Bình luận