Appellate jurisdiction

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 2 Tháng Ba, 2020

Appellate jurisdiction nghĩa là gì?

Appellate jurisdiction nghĩa là thẩm quyền phúc thẩm. Là quyền lực của tòa phúc thẩm để xem xét, sửa đổi và ghi các quyết định của tòa án xét xử hoặc tòa án cấp dưới khác. Hầu hết quyền phán phúc thẩm được tạo ra theo luật định, và có thể bao gồm các kháng cáo bằng cách biểu thị sự bất đồng đối với bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm nên yêu cầu tòa án cấp trên xét xử lại.

Cách phát âm tiếng Anh: Giọng Anh /əˈpelət ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn/; Giọng Mỹ /əˈpelət ˌdʒʊrɪsˈdɪkʃn/.

 
  • Thích bởi
Bình luận