Adversarial process

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 2 Tháng Ba, 2020

Adversarial process nghĩa là gì?

Adversarial process nghĩa là quá trình tranh tụng (một quá trình đối nghịch) một quá trình hỗ trợ các vị trí, một phía mâu thuẫn do các cá nhân, nhóm hoặc toàn xã hội nắm giữ, làm đầu vào cho tình huống giải quyết xung đột, và phần thưởng cho kết quả thắng thế.

Cách phát âm tiếng Anh: Giọng Anh/ˌædvəˈseəriəl ˈprəʊses/; Giọng Mỹ /ˌædvərˈseriəl ˈprɑːses/.

 
  • Thích bởi
Bình luận