Adversarial process

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 24 Tháng Hai, 2020

Adversarial process nghĩa là gì?

Adversarial process nghĩa là quá trình tranh tụng. Tranh tụng là quá trình giải quyết vụ kiện dân sự, là một quá trình hỗ trợ các vị trí một phía mâu thuẫn do các cá nhân, nhóm hoặc toàn xã hội. Các đương sự tranh luận về yêu cầu, các chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của mình.

Cách phát âm tiếng Anh: Giọng Anh /ˌædvəˈseəriəl/ /ˈprəʊses/; Giọng Mỹ /ˌædvərˈseriəl/ /ˈprɑːses/.

 
  • Thích bởi
Bình luận