Act of legislation

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 24 Tháng Hai, 2020

Act of legislation nghĩa là gì?

Act of legislation nghĩa là sắc luật. Là mệnh lệnh của chủ tịch hay tổng thống một nước, có hiệu lực như một đạo luật do quốc hội thông qua.

 
  • Thích bởi
Bình luận